BENDROSIOS NUOSTATOS

Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas arba BDAR)  užtikriname Jums reikalavimus atitinkantį Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Jūsų asmens duomenų niekam neparduosime ir nenuomosime. Visus duomenis rinksime, laikysime ir tvarkysime vadovaudamiesi Europos Sąjungos Bendruoju Duomenų Apsaugos Reglamentu Nr. 2016/679, kitų teisės aktų nuostatomis ir neperduosime jokioms trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai tai padaryti mus įpareigoja teisės aktai arba kai tai būtina mūsų paslaugoms teikti, arba/ir jei Jūs aiškiai sutinkate, kad jūsų duomenys būtų perduodami.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Daina Skominienė, individualios veiklos pažyma nr. 598269, adresas M.K.Čiurlionio g. 45, Kazlų Rūda, buveinės adresas Gedimino g.1, Kazlų Rūda, kontaktinis telefono Nr.  +370 68415169, elektroninio pašto adresas: parduotuvepataliukai@gmail.com

Daina Skominienė 2013 m. lapkričio 14 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos sprendimu Nr. 2R-4506 (9.1.1.) įregistruota Asmens duomenų valdytojų valstybės registre ir jai suteiktas duomenų valdytojo kodas P5687.

KOKIE ASMENS DUOMENYS YRA RENKAMI IR TVARKOMI ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE www.pataliukai.lt:

Mes renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi.

Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome jums apsiperkant:
Kai Jūs perkate mūsų elektroninėje parduotuvėje www.pataliukai.lt  nesukurdami asmeninės paskyros, užsakymo įvykdymo tikslu mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardą;
 • Pavardę
 • Telefono numerį;
 • Elektroninio pašto adresą;
 • Adresą, kuriuo reikia pristatyti pasirinktas prekes.

Kad apsipirkimas mūsų elektroninėje parduotuvėje www.pataliukai.lt Jums būtų patogesnis, Jūs galite susikurti asmeninę paskyrą. Jums sukuriant asmeninę paskyrą, mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų duomenis:

 • Vardą;
 • Pavardę;
 • Elektroninio pašto adresą;
 • Telefono numerį;
 • Adresą.

Kiti asmens duomenys, kuriuos renkame ir tvarkome jums naudojantis mūsų elektronine parduotuve www.pataliukai.lt:
Jums apsipirkus mūsų elektroninėje parduotuvėje, siekdami tobulėti ir teikti kokybiškesnes paslaugas mes taip pat renkame ir tvarkome šiuos duomenis:

 • Pirkimų istoriją;
 • Elgsenos elektorinėje parduotuvėje istoriją;
 • IP adresą;
 • Mokėjimų istoriją;
 • Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus;
 • Trečiųjų asmenų, gaunančių prekę/es pagrindinę informaciją: vardą, pavardę, telefono numerį, el.pašto adresą, jeigu tai reikalinga (elektronis paštas nurodomas mokėtojo, į kurį el.parduotuvė išsiunčia išankstinę sąskaitą apmokėjimui bei užsakymo informaciją), adresą,  kuriuo reikia pristatyti prekes.

Nurodyti kitą asmenį, kuriam siunčiama Jūsų įsigyta prekė/-ės galite, jeigu toks asmuo yra davęs savo sutikimą. Pateikdami mums trečiųjų asmenų, informaciją, Jūs patvirtinate, jog turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo.

KOKIU TIKSLU YRA RENKAMI IR TVARKOMI ASMENS DUOMENYS?

Jūsų asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu.
Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
Kad galėtume Jums parduoti Jūsų išsirinktas prekes elektroninėje parduotuvėje www.pataliukai.lt mums yra būtina tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardą;
 • Pavardę
 • Telefono numerį;
 • Elektroninio pašto adresą;
 • Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą.

Jums nepateikus šių asmens duomenų, negalėsime Jums parduoti prekių, kadangi tvarkyti šiuos duomenis mums yra būtina Jūsų užsakymo įvykdymui, taip pat asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys vykdomus atsiskaitymus internetu bei buhalterinės apskaitos tvarkymą.

Paslaugų gerinimo ir veiklos analizės tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
Norime, kad naudojimasis mūsų elektronine parduotuve www.pataliukai.lt Jums būtų kuo  patogesnis, todėl vykdome nuolatinę savo veiklos analizę, kurios metu analizuojame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Pirkimų istoriją;
 • Naršymo mūsų elektorinėje parduotuvėje istoriją;
 • Mokėjimų istoriją;
 • Atsiliepimai apie jūsų pirktas prekes;
 • Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus.

Jūsų prašymų ir klausimų nagrinėjimo tikslu tvarkomi Jūsų asmens duomenys:
Siekdami teikti Jums kokybiškas paslaugas bei užtikrinti visapusišką aptarnavimą Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte sukurdami asmeninę paskyrą bei apsipirkdami, taip pat tvarkome ir Jūsų klausimų bei prašymų nagrinėjimo tikslu.

AR ASMENS DUOMENYS RENKAMI IR TVARKOMI TEISĖTAI?

Užtikriname, kad Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik teisėtai pagrindais, t.y. Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik:

 • Jums užsiregistravus mūsų elektroninėje parduotuvėje ir sukūrus asmeninę paskyrą, Jūsų duomenis tvarkome siekiant supaprastinti
 • Jūsų apsipirkimą ateityje;
 • Jums davus sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
 • Vykdant mums taikomų įstatymų reikalavimus;
 • Nurodžius Valstybės  įgaliotoms institucijoms.

AR GALIMA NESUTIKTI SU SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU?

Jūs visada galite nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, tačiau be privalomų duomenų užsakymui įgyvendinti, pabaigti pirkimo nėra galimybės, nes mes negalime tokio užsakymo išpildyti.

KOKIOMS TREČIOSIOMS ŠALIMS YRA PERDUODAMI ASMENS DUOMENYS?

Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis, ir tik tiek, kiek yra būtina paslaugai teikti.   Tinkamo paslaugų suteikimo Jums tikslu, perduodame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:

Kurjerių paslaugas teikiančiai įmonei UAB DPD LIETUVA , taip pat siuntimo paslaugą teikiančiai įmonei AB Lietuvos paštas, kurie pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;

Jūsų Asmens duomenis taip pat teikiame:

 • Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
 • Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

KIEK LAIKO YRA SAUGOMI ASMENS DUOMENYS?

Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos. Arba 5 metus nuo Jūsų registracijos mūsų elektroninėje parduotuvėje

KOKIOS YRA TEISĖS Į ASMENINIUS DUOMENIS?

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

 • Prašyti, kad www.pataliukai.lt leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
 • Teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
 • Teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
 • Teisę atšaukti sutikimą;
 • Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jūs galite pasinaudoti nurodytomis savo teisėmis kreipdamiesi į www.pataliukai.lt administraciją el. paštu parduotuvepataliukai@gmail.com, telefonu: +370 68415169 arba paštu, adresu Gedimino g. 1, Kazlų Rūda.

Prekė įtrauką į patinkančių prekių sąrašą
Prekė įtraukta į palyginimų sąrašą

Norėdami toliau naršyti sutinkate su slapukų naudojimo sąlygomis: Sužinokite daugiau